วิธีการตั้งค่า zillal-islam.com เป็นหน้าแรก

เลือกบราวเซอร์ของคุณ

Chrome
 1. คลิกเมนู Chrome Chrome menu บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
 2. เลือก การตั้งค่า
 3. เพิ่มปุ่มหน้าแรกบนแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์
  ปุ่มหน้าแรกจะปิดโดยค่าเริ่มต้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "แสดงปุ่มหน้าแรก" ในหัวข้อ "ลักษณะ" เพื่อแสดงปุ่มหน้าแรกบนแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์
 4. ตั้งค่าหน้าแรกของคุณ
  เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย "แสดงปุ่มหน้าแรก" ที่อยู่เว็บจะปรากฏขึ้นด้านล่างช่องทำเครื่องหมาย และป้อนที่อยู่เว็บ http://zillal-islam.com (หน้านี้เปิด Auto play Al-quran MP3) หรือป้อน http://zillal-islam.com/slhd/ (เพื่อปิด Auto play Al-quran MP3)
Firefox
Fireforx 7.1 ขึ้นไป (Windows)
 1. ไปที่ www.zillal-islam.com (หน้านี้เปิด Auto play Al-quran MP3) หรือ www.zillal-islam.com/slhd/ (เพื่อปิด Auto play Al-quran MP3)
 2. คลิกไอคอนที่ด้านซ้ายของที่อยู่เว็บ ลากไปที่ปุ่ม "หน้าแรก" ที่ด้านขวาบนของเบราว์เซอร์ แล้วปล่อย
 3. คลิกใช่
Firefox 3.6 (Windows)
 1. คลิกเมนู Firefox ในเบราว์เซอร์
 2. เลือกค่ากำหนด
 3. คลิกแท็บทั่วไป
 4. ในส่วน "เริ่มการทำงาน" เลือก "แสดงหน้าแรกของฉัน" ในรายการแบบเลื่อนลง "เมื่อ Firefox เริ่มทำงาน"
 5. ใส่ที่อยู่เว็บ http://zillal-islam.com (หน้านี้เปิด Auto play Al-quran MP3) หรือ http://zillal-islam.com/slhd/ (เพื่อปิด Auto play Al-quran MP3) ในช่องข้อความ "หน้าแรก"
 6. คลิก ตกลง ปิดหน้าต่าง
Firefox 3.6 ขึ้นไป (Mac OS X)
 1. คลิกเมนู Firefox ในเบราว์เซอร์
 2. เลือกค่ากำหนด
 3. คลิกแท็บทั่วไป
 4. ในส่วน "เริ่มการทำงาน" เลือก "แสดงหน้าแรกของฉัน" ในรายการแบบเลื่อนลง "เมื่อ Firefox เริ่มทำงาน"
 5. ใส่ที่อยู่เว็บ http://zillal-islam.com (หน้านี้เปิด Auto play Al-quran MP3) หรือ http://zillal-islam.com/slhd/ (เพื่อปิด Auto play Al-quran MP3) ในช่องข้อความ "หน้าแรก"
 6. คลิก ตกลง ปิดหน้าต่าง
Internet Explorer
Internet Explorer 9
 1. เปิด www.zillal-islam.com (หน้านี้เปิด Auto play Al-quran MP3) หรือ www.zillal-islam.com/slhd/ (เพื่อปิด Auto play Al-quran MP3)
 2. คลิกปุ่มเครื่องมือ (ซึ่งดูคล้ายเฟือง) ในเบราว์เซอร์ แล้วคลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกใช้หน้าปัจจุบัน
 4. คลิก ตกลง
Internet Explorer 6, 7, 8
 1. คลิกเมนูเครื่องมือในเบราว์เซอร์
 2. เลือกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกแท็บทั่วไป
 4. ในส่วน "หน้าแรก" ให้ป้อนที่อยู่เว็บ http://zillal-islam.com (หน้านี้เปิด Auto play Al-quran MP3) หรือ http://zillal-islam.com/slhd/ (เพื่อปิด Auto play Al-quran MP3) ในช่องข้อความ "หน้าแรก"
 5. คลิก ตกลง
Safari
Safari 3.0+ (สำหรับ Mac OS X)
 1. คลิกเมนู Safari ในเบราว์เซอร์
 2. เลือกค่ากำหนด
 3. คลิกแท็บทั่วไป
 4. ในส่วน "หน้าแรก" ให้ป้อนที่อยู่เว็บ http://zillal-islam.com (หน้านี้เปิด Auto play Al-quran MP3) หรือ http://zillal-islam.com/slhd/ (เพื่อปิด Auto play Al-quran MP3) ในช่องข้อความ "หน้าแรก"
 5. คลิก ตกลง ปิดหน้าต่าง
Opera
 1. คลิกเมนู Opera ในเบราว์เซอร์
 2. เลือก Settings
 3. คลิกแท็บ Preferances
 4. ในส่วน "หน้าแรก" ให้ป้อนที่อยู่เว็บ http://zillal-islam.com (หน้านี้เปิด Auto play Al-quran MP3) หรือ http://zillal-islam.com/slhd/ (เพื่อปิด Auto play Al-quran MP3) ในช่องข้อความ "หน้าแรก"
 5. คลิก ตกลง ปิดหน้าต่าง